Hakkımızda

YTÜ / YİAD’ın VİZYONU

Yİ konusunda, Çağdaş standartlar bazında verdiği eğitimle,

AR – GE çalışmalarıyla,
Yeni teknolojik imkanları kullanma becerisiyle,
Üniversite – Sanayi işbirliğine yaptığı katkılarla,
Yurt içinde ve Yurt dışında yaptığı başarılı çalışmalarla,
Türk İnşaat sektörüne yön veren bir Uzmanlık Merkezi olmak.

YTÜ / YİAD’ ın MİSYONU

Misyonumuz, bizi Vizyonumuzda belirtilen hedefimize ulaştırmak üzere planladığımız aşağıdaki projelerden oluşur ;

  • Lisans eğitim programı yenilenecek
  • Yüksek Lisans programı açılacak
  • Doktora programına hazırlık yapılacak
  • Tüm eğitim programlarında ( lisans dahil ) pratikte çalışan deneyimli profesyonellerden ve Yİ konularda danışmanlık yapan firmaların uzmanlarından destek alınacak. (eğitmen olarak, seminerlerde, saha gezilerinde, proje değerlendirmelerinde, .. )
  • Pratikte çalışan ilgililer ( mühendis, teknisyen, her seviyede yönetici ve firma sahipleri )
    için Yİ Sertifika Programları düzenlenecek.

Bunlar aşağıda örneklenen Proje Paydaşları ile beraber geliştirilip uygulanacak.

Yİ uzmanı Kuruluşlar

PMI ( Project Management Institute ) of America, İstanbul Proje Yönetim Derneği,
AGC ( Associated General Contractors ) of America, … gibi

Mesleki Kuruluşlar,

TMMMB, TMB, İnşaat Mühendisleri Odası, Yapı Denetim Şirketleri Birliği, … gibi

Danışmanlık / Eğitim şirketleri

Avinal, Proje Yönetim, Mentor, … gibi

Uluslararası Müteahhitlik firmaları

Enka, YapıMerkezi, Tefken ,Ant Yapı, Koray, Gap, Soyak, Doğuş, Gama, Güris,TAV, … gibi

Kamu Kuruluşları

TUBİTAK, TC Bayındırlık Bakanlığı, İşkur, İst. Bş. Belediyesi, Yerel Belediyeler, … gibi

Uluslararası Kuruluşlar ( Proje geliştiren, finansman sağlayan kuruluşlar )

AB, BM, Dünya Bankası, IFC, . . . gibi.

(Projenin uygulaması YTÜ / YİAD temsilcisinin başkanlığında her paydaş grubunun birer temsilcisinden oluşan Koordinasyon Kurulu tarafından yönetilecektir. Eğitimlerin sonunda verilecek sertifikalarda bu projeyi destekleyen tüm paydaşların isimleri ve logoları yer alacak)

Yİ’ de yurt içindeki seçme üniversitelerle olduğu gibi yurt dışındakilerle de ortak proje geliştirme,

AR/GE, öğrenci / eğitmen değişimi gibi konularda işbirliği yapılacak

Eğitim ve sertifika programları olgunlaştıktan sonra İnternet ortamında e-Eğitim programı geliştirilip uygulanacaktır.

Advertisements