Yİ T-YL Hakkında

İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ SEÇKİN FİRMALARIN / KURUMLARIN DEĞERLİ YÖNETİCİLERİ ve SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZ,
Yapı İşletmesi Tezsiz Yüksek Lisans Programımızda Yapı işletmesinin beş fonksiyonunu ( İnşaat Sektöründe Proje Geliştirme, Planlanma, Uygulama, Denetleme, Değerlendirme ) işleyeceğiz. İki dönemlik eğitim ücretinin 12 000 TL olan bu programa tüm ilgilenenlerin zorlanmadan erişebilmelerini sağlayabilmek için seçkin firma ve kurumlarla işbirliği yapılıyor. Firmalar ve kurumların verdikleri, kendi adları ile anılan, prestijli bursların bir kısmı eğitime gönderdikleri kendi elemanları için kullanılırken, kalan burslar da –mülakatlar sonucunda– seçilen öğrencilere veriliyor.

Ders listesi aşağıda sunulan bu program konusundaki son gelişmeler YTÜ / Fen Bilimleri Enstitüsünden ( http://www.fbe.yildiz.edu.tr ) takip edilebilir.

Bu aşamada, programa ilgi duyan potansiyel öğrencileri ve özellikle pratikte çalışan tüm mühendisleri ( inşaat, makina, elektrik, endüstri, … ), mimarları ( İç Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları dahil ) ve işletmecileri aşağıdaki çerçevede bilgilendirebiliriz ;

A ) YTÜ / YAPI İŞLETMESİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ ;

  • İnşaat sektöründe çok aranan özel eğitilmiş Proje Yöneticisi adayları yetiştirilecek .
  • Eğitim YTÜ’ nün Yıldız‐Beşiktaş yerleşkesinde ( kolay erişim ) ve akşam saatlerinde ( 18:00‐21:00 ) olacağından pratikte çalışanlar da katılabilecekler.
  • Uygulama ağırlıklı olacak bu programa katılanlar İki dönemde ( Eylül‐Haziran arası ) tez yazmadan Yüksek Lisans diploması alacaklar.
  • Sektörün seçme uzmanları YTÜ’ e gelerek deneyimlerini öğrencilerle paylaşacaklar.
  • Öğrencilerle proje şantiyeleri ziyaret edilecek, gerçek uygulamalar yerinde tanıtılacak, onlara sahada kullanabilecekleri bilgiler ve yöntemler öğretilecek.
  • İki dönemlik bu programın eğitim ücreti 10 000 TL dir.

B) PROGRAM İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ;

Programa başvuru süreci YTÜ / Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütüldüğü için programa başvuru tarihleri ve başvurular için gerekli belgeler ile ilgili bilgiler Fen Bilimleri Enstitüsünün web sitesinden takip edilmelidir. (www.fbe.yildiz.edu.tr)
C ) PROGRAM KABUL KOŞULLARI ;

Program Kabul Koşulları ile İlgili bilgiler YTÜ / Fen Bilimleri Enstitüsünün web sitesinden takip edilmelidir. (www.fbe.yildiz.edu.tr)
D ) BURS SİSTEMİ ;

İki dönemlik bu programın eğitim ücreti 10 000 TL dir. Bu konuda firmalar ve kurumlardan sağlanan desteklerle sürekli ve kurumsal bir Burs Sistemi oluşturulmuştur; Firmalar / Kurumlar kendi elemanlarına ve/veya seçme öğrencilere burs vererek özel eğitilmiş “Proje Yöneticisi Adayları”nı kazanırlarken, kendi adlarına aktive edilip, etkin bir şekilde duyurulacak burslar kanalıyla da reklam yapmış ve prestij kazanmış olacaklar.(Tüm program dokümanlarında, Internet duyurularında ve diploma kapaklarında yer almanın reklam değeri çok yüksek olacaktır ).

Öğrenciler de hem bu eğitim ücretini ödemekten kurtulacaklar ve hem de ‐ iş aramadan ‐ seviyeli bir firmada / kurumda gündüz çalışıp, akşam da YTÜ‐Beşiktaş’ da uygulama ağırlıklı özel bir eğitim alarak Proje Yöneticisi adayı olarak yetişme veya daha iyi birer Proje Yöneticisi olma ( pratikte çalışanlar ) şansını kazanacaklar ( Kazan – Kazan ). Bu şekilde kendi adları ile anılacak ve önemli ortamlarda duyurulacak prestijli bir burs paketi oluşturmak isteyen firmaların / kurumların yetkilileri Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Başkanlığımızı ( 0212 383 2115 ) ya da Program Koordinatörümüz Arş. Gör. Hande ALADAĞ’ı ( 0212 383 2117 – 0212 383 5258) arayarak sisteme dâhil olabilirler.

Tüm ilgililerden, öğrencilerimizden, eğitmenlerimizden ve mezunlarımızdan yakın çevrelerini de aktive ederek burs havuzumuza katkı sağlamalarını bekliyoruz.

Not ‐1 : Bir olgunlaşma döneminin sonunda bu eğitim programımızı İngilizce olarak Internet üzerinden E‐Learning uygulamasına açacağız. O aşamada Türk müteahhitlerinin elemanları İstanbul’ a gelmeden Sibirya, Moskova, Ukrayna, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, … den devreye girerek eğitimlerini alabilecekler. Böylece projelerine çok daha faydalı olacaklar.

Advertisements